Utveckling av ett kunskapsbaserat koncept för den fysiska vårdmiljön inom SIS
Forskningsprojekt , 2016 – 2017

Beskrivning saknas.

Deltagare

Peter Fröst (kontakt)

Konstnärlig professor vid Arkitektur

Finansiering

SIS Statens Institutionsstyrelse

Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2017

Mer information

Senast uppdaterat

2016-08-15