Det automatiserade transportsystemets effekter - SEVS för AD
Research Project , 2016

Att på ett strukturerat sätt bearbeta och förstå komplexa utmaningar och mäta effekter av automatiserade transportlösningar i olika samhällen, för att på så sätt stödja styrning mot mer hållbara alternativ och därmed bidra till att de transportpolitiska målen kan uppfyllas.

Förstudien ska ta fram metoder för att kunna mäta och kvantifiera samhällseffekter av automatiserade transportsystem och autonoma fordon. Projektet tar ett helhetsgrepp och syftar till att identifiera och utveckla metoder att mäta både direkta effekter av automationen så väl som de stora indirekta effekterna på transportsystemet och samhället.

Participants

Anna Nilsson-Ehle (contact)

at SAFER, The Vehicle and Traffic Safety Centre

Collaborations

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB

Borås, Sweden

The Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI)

Linköping, Sweden

University of Gothenburg

Gothenburg, Sweden

Funding

VINNOVA

Project ID: 2016-02649
Funding Chalmers participation during 2016

More information

Latest update

2018-09-06