Det automatiserade transportsystemets effekter - SEVS för AD
Forskningsprojekt , 2016

Att på ett strukturerat sätt bearbeta och förstå komplexa utmaningar och mäta effekter av automatiserade transportlösningar i olika samhällen, för att på så sätt stödja styrning mot mer hållbara alternativ och därmed bidra till att de transportpolitiska målen kan uppfyllas.

Förstudien ska ta fram metoder för att kunna mäta och kvantifiera samhällseffekter av automatiserade transportsystem och autonoma fordon. Projektet tar ett helhetsgrepp och syftar till att identifiera och utveckla metoder att mäta både direkta effekter av automationen så väl som de stora indirekta effekterna på transportsystemet och samhället.

Deltagare

Anna Nilsson-Ehle (kontakt)

Vehicle and Traffic Safety Centre at Chalmers

Samarbetspartners

Göteborgs universitet

Gothenburg, Sweden

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB

Borås, Sweden

Statens Väg- och Transportforskningsinstitut (VTI)

Linköping, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2016-02649
Finansierar Chalmers deltagande under 2016

Mer information

Senast uppdaterat

2018-09-06