Beslutstöd för rationellt underhåll och uppgradering av befintlig infrastruktur baserat på avancerade utvärderingsmetoder, mätningar och övervakning (BIG BRO)

Description missing.

Participants

Mario Plos (contact)

Docent at Civil and Environmental Engineering, Structural Engineering

Collaborations

SP Technical Research Institute of Sweden

Boras, Sweden

Funding

Swedish Transport Administration

Funding years 2016–2017

Related Areas of Advance and Infrastructure

Building Futures

Area of Advance

More information

Latest update

2016-08-17