Ripple and Electromagnetic Fields in Electric vehicles (RIFEL)
Research Project , 2016 – 2017

Denna ansökan syftar till att förbättra tidiga konceptutvärderingar, skapa verktyg och bygga nödvändig kompetens genom att ta fram en virtuell modell på systemnivå beståendes av de viktigaste högspänningskomponenterna: HV batteri, elmaskin och kraftelektronik, enklare laster samt kablage och kontakteringar. De tekniska målen för projektet är:

  • Balanserad dimensionering av HV komponenter map ström- och spänningsrippel
  • Kortare ledtider genom virtuell verifiering
  • Kompetensuppbyggnad inom HF rippel och EM fält

Projektet kommer att påverka genom att

  • Minska CO2 emissionen genom att främja användning av elektrifierade fordon
  • Bidra till minskade ledtider och främja den svenska fordonindustrins konkurrenskraft
  • Skapa tätt samarbete mellan industri och akademi genom valen av partners
  • Kompetensuppbyggnad för att överbrygga det kunskapsgap som finns idag inom högfrekvent rippel och elektromagnetiska fält i tidiga faser
  • Möjliggöra systemanalys med virtuella metoder i tidiga faser
  • Metodik att beräkna magnetfält i specifika punkter i ett fordon baserat på de framtagna modellerna

Participants

Torbjörn Thiringer (contact)

Full Professor at Chalmers, Electrical Engineering, Electric Power Engineering

Collaborations

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB

Borås, Sweden

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Funding

VINNOVA

Project ID: 2015-04838
Funding Chalmers participation during 2016–2017

More information

Latest update

2018-09-06