Designoptimering av hjul och hjulhus på tunga fordon med avseende på bränsleförbrukning och kylluftflöde
Research Project , 2009 – 2013

Projektet förväntas bidra till lägre luftmotstånd och optimerat kylluftflöde genom ökad förståelsen av strömningsfältet under fordonet samt i och kring hjulhusen. Detta ska ske genom att experimentellt och numeriskt kartlägga strömningsfältet vid samverkan mellan roterande hjul, hjulhus, underrede och kylluftströmning. En följdeffekt av sänkt luftmotstånd och optimerat kylluftflöde är reducerad bränsleförbrukning och emissioner samt att även buller kan reduceras.

Participants

Lennart Löfdahl (contact)

Professor Emeritus at Chalmers, Mechanics and Maritime Sciences, Vehicle Engineering and Autonomous Systems

Collaborations

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Funding

Swedish Energy Agency

Project ID: 2009-000126
Funding Chalmers participation during 2009–2013

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

More information

Latest update

2020-07-10