Designoptimering av hjul och hjulhus på tunga fordon med avseende på bränsleförbrukning och kylluftflöde
Forskningsprojekt , 2009 – 2013

Projektet förväntas bidra till lägre luftmotstånd och optimerat kylluftflöde genom ökad förståelsen av strömningsfältet under fordonet samt i och kring hjulhusen. Detta ska ske genom att experimentellt och numeriskt kartlägga strömningsfältet vid samverkan mellan roterande hjul, hjulhus, underrede och kylluftströmning. En följdeffekt av sänkt luftmotstånd och optimerat kylluftflöde är reducerad bränsleförbrukning och emissioner samt att även buller kan reduceras.

Deltagare

Lennart Löfdahl (kontakt)

Professor emeritus vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonsteknik och autonoma system

Samarbetspartners

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2009–2013

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2020-07-10