Utveckling av välsmakande sportnutritionsprodukt baserad på lyserade Svenska blåmusslor
Research Project , 2016

Syfte och mål:
Syftet är att utveckla världens första sportnutritionsprodukt baserat på Svenska lyserade blåmusslor, med målet att skapa grunden till en produktplattform för att möta marknadens efterfrågan på hållbart, klimatsmart och närproducerat kosttillskott.

Förväntade effekter och resultat:
En karaktärisering av lyserade blåmusslors smak- och luktämnen skall ligga till grund för utveckling av en välsmakande sportnutritionsprodukt. Resultatet av projektet förväntas vara en ätbar prototyp till kommande kommersiellt gångbar produkt.

Participants

Ingrid Undeland (contact)

Full Professor at Chalmers, Biology and Biological Engineering, Food and Nutrition Science

Collaborations

Eicorn AB

Göteborg, Sweden

Musselfeed AB

Ellös, Sweden

Superfruit Scandinavia AB

Stockholm, Sweden

Funding

VINNOVA

Project ID: 2016-02436
Funding Chalmers participation during 2016

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

More information

Latest update

2016-10-27