Att möjliggöra en övergång till bioekonomi: dynamik i innovationssystem och policy
Research Project , 2016

Projektet syftar till att utveckla vetenskapligt förankrad kunskap för att kunna analysera de socio-tekniska faktorer som främjar och hindrar utveckling och spridning av integrerade bioraffinaderier i Sverige. Denna typ av kunskap kan bidra i samhällets omställning från en ekonomi baserad på fossila råvaror till en ekonomi baserad på förnybara råvaror.

Participants

Hans Hellsmark (contact)

Senior forskare vid Chalmers, Technology Management and Economics, Environmental Systems Analysis

Collaborations

Lund University

Lund, Sweden

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB

Boras, Sweden

Funding

Swedish Energy Agency

Funding Chalmers participation during 2014–2016

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

More information

Latest update

2018-09-06