Cost-efficient scalable and modular electric drive system for next generation propulsion and lateral vehicle control
Research Project , 2016 – 2017

Syftet med projektet är att ta fram ett kostnadseffektivt elektriskt drivsystem för personbilar. Projektet medverkar till att öka industrins konkurrenskraft genom att definiera tekniska koncept och utveckla nästa generation av elektriska drivlinor för applikation på bakaxeln. 

Participants

Mathias R Lidberg (contact)

Docent vid Chalmers, Mechanics and Maritime Sciences, Vehicle Engineering and Autonomous Systems

Collaborations

China-Euro Vehicle Technology (CEVT) AB

Gothenburg, Sweden

E-AAM Driveline Systems

Trollhättan, Sweden

Royal Institute of Technology (KTH)

Stockholm, Sweden

Swerea IVF AB

Mölndal, Sweden

Funding

VINNOVA

Funding Chalmers participation during 2016

VINNOVA

Funding Chalmers participation during 2016–2017

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Transport

Areas of Advance

More information

Latest update

2017-02-07