Reformering av produkt gas för indirekt mätning av tjära, förgasningsprestanda och syretransport vid GoBiGas

Description missing.

Participants

Anton Larsson (contact)

Doktor vid Chalmers, Space, Earth and Environment, Energy Technology

Funding

Göteborg Energi

Funding Chalmers participation during 2016–2017

Related Areas of Advance and Infrastructure

Energy

Areas of Advance

More information

Latest update

2016-10-10