Reformering av produkt gas för indirekt mätning av tjära, förgasningsprestanda och syretransport vid GoBiGas
Forskningsprojekt , 2016 – 2017

Beskrivning saknas.

Deltagare

Anton Larsson (kontakt)

Gästforskare vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Finansiering

Göteborg Energi AB

Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Energi

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2018-02-28