Neuromotos: En innovativ neuroplastisk behandling av fantomsmärtor

Projekt kommer att möjliggöra för den kliniska valideringen av en ny teknisk lösning för behandling av fantomsmärta (FS), nämligen Neuromotus. Neuromotus överkommer de tekniska begränsningar som nuvarande behandlingar innefattar medan den fortfarande är icke-invasiv, har låg risk och är applicerbar även för bilaterala amputationer. Dessutom erbjuder Neuromotus en mer engagerande och effektiv terapi än i dagsläget tillgängliga alternativ. I slutet av detta projekt kommer Neuromotus vara en fullt integrerad enhet som kommer vara godkänd för egen användning av slutanvändaren

Över 70 % av amputerade lider av FS. FS är ett försämrande tillstånd vilket det för närvarande inte finns någon effektiv behandling för, och det minskar livskvaliteten för både patienter samt närståendes. En lyckad behandling skulle inte bara ge lindring och återställa livskvaliteten utan skulle även underlätta återanpassning av patienter som produktiva medlemmar i samhället, vilket i sin tur skulle minska kostnaderna i samband med funktionshindret. Preliminära resultat visade att Neuromotus fungerade som behandling för patienter vid vilka inga andra behandlingar fungerat.

Participants

Max Jair Ortiz Catalan (contact)

Forskarassistent at Signals and Systems, Biomedical Signals and Systems

Collaborations

Bräcke diakoni

Solna, Sweden

Örebro University Hospital

Örebro, Sweden

Sahlgrenska University Hospital

Gothenburg, Sweden

Funding

VINNOVA

Funding years 2016–2018

Related Areas of Advance and Infrastructure

Information and Communication Technology

Area of Advance

Life Science Engineering

Area of Advance

More information

Latest update

2016-09-09