Neuromotos: En innovativ neuroplastisk behandling av fantomsmärtor
Research Project , 2016 – 2018

Projekt kommer att möjliggöra för den kliniska valideringen av en ny teknisk lösning för behandling av fantomsmärta (FS), nämligen Neuromotus. Neuromotus överkommer de tekniska begränsningar som nuvarande behandlingar innefattar medan den fortfarande är icke-invasiv, har låg risk och är applicerbar även för bilaterala amputationer. Dessutom erbjuder Neuromotus en mer engagerande och effektiv terapi än i dagsläget tillgängliga alternativ. I slutet av detta projekt kommer Neuromotus vara en fullt integrerad enhet som kommer vara godkänd för egen användning av slutanvändaren

Över 70 % av amputerade lider av FS. FS är ett försämrande tillstånd vilket det för närvarande inte finns någon effektiv behandling för, och det minskar livskvaliteten för både patienter samt närståendes. En lyckad behandling skulle inte bara ge lindring och återställa livskvaliteten utan skulle även underlätta återanpassning av patienter som produktiva medlemmar i samhället, vilket i sin tur skulle minska kostnaderna i samband med funktionshindret. Preliminära resultat visade att Neuromotus fungerade som behandling för patienter vid vilka inga andra behandlingar fungerat.

Participants

Max Jair Ortiz Catalan (contact)

Chalmers, Electrical Engineering, Systems and control

Collaborations

Bräcke diakoni

Solna, Sweden

Örebro University Hospital

Örebro, Sweden

Sahlgrenska University Hospital

Gothenburg, Sweden

Funding

VINNOVA

Project ID: 2016-02290
Funding Chalmers participation during 2016–2018

Related Areas of Advance and Infrastructure

Information and Communication Technology

Areas of Advance

Life Science Engineering (2010-2018)

Areas of Advance

Publications

More information

Latest update

2020-12-04