Neuromotos: En innovativ neuroplastisk behandling av fantomsmärtor
Forskningsprojekt , 2016 – 2018

Projekt kommer att möjliggöra för den kliniska valideringen av en ny teknisk lösning för behandling av fantomsmärta (FS), nämligen Neuromotus. Neuromotus överkommer de tekniska begränsningar som nuvarande behandlingar innefattar medan den fortfarande är icke-invasiv, har låg risk och är applicerbar även för bilaterala amputationer. Dessutom erbjuder Neuromotus en mer engagerande och effektiv terapi än i dagsläget tillgängliga alternativ. I slutet av detta projekt kommer Neuromotus vara en fullt integrerad enhet som kommer vara godkänd för egen användning av slutanvändaren

Över 70 % av amputerade lider av FS. FS är ett försämrande tillstånd vilket det för närvarande inte finns någon effektiv behandling för, och det minskar livskvaliteten för både patienter samt närståendes. En lyckad behandling skulle inte bara ge lindring och återställa livskvaliteten utan skulle även underlätta återanpassning av patienter som produktiva medlemmar i samhället, vilket i sin tur skulle minska kostnaderna i samband med funktionshindret. Preliminära resultat visade att Neuromotus fungerade som behandling för patienter vid vilka inga andra behandlingar fungerat.

Deltagare

Max Jair Ortiz Catalan (kontakt)

Forskarassistent vid Chalmers, Elektroteknik, Signalbehandling och medicinsk teknik, Medicinska signaler och system

Samarbetspartners

Bräcke diakoni

Solna, Sweden

Sahlgrenska universitetssjukhuset

Gothenburg, Sweden

Universitetssjukhuset Örebro

Örebro, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Informations- och kommunikationsteknik

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2016-09-09