FALCON: Lättviktslösningar i fiberkomposit för framtidens infrastruktur
Research Project , 2015 – 2018

Det huvudsakliga målet är att skapa nya möjligheter för svensk industri inom marknaden för lätta broar tillverkade av fiberkomposit. Speciellt för detta projekt är att det är involverar flera olika branscher och samlar aktörer från hela innovationskedjan runt samma bord, dvs forskningsutövare, utvecklare , tillverkare, materialleverantörer och kunder. Projektet kommer att fokusera på följande: att ta fram ett hybridmaterial av glas- och kolfiberkomposit, studera långtidsegenskaper hos hybridmaterialet samt bygga in smarta inbyggda övervakningssystem i materialet.

Förväntade resultat är en bättre kunskap om design, materialval, tillverkning, tillståndsövervakning och upphandlingsprocesser av kompositbroar. Komposittillverkande industri får ökade möjligheter att introducera kompositprodukter och produktionskunnande inom ett nytt marknadssegment och byggindustrin får möjligheter att utöka sin befintliga marknad med nya material. Kommuner och statliga myndigheter kan utnyttja resultaten från projektet inom relativt kort sikt (1-2 år) då projekt med kompositbroar redan är under uppstart, t.ex. ´Arkitektbron´ i Göteborg.

Participants

Reza Haghani Dogaheh (contact)

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Structural Engineering

Mohammad Al-Emrani

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Structural Engineering

Collaborations

Acreo Swedish ICT AB

Goteborg, Sweden

Blatraden

Öjebyn, Sweden

Centerlöf & Holmberg

Malmö, Sweden

City of Gothenburg

Gothenburg, Sweden

Composite Design

Arlöv, Sweden

Diab Sweden

Laholm, Sweden

Elu Konsult

Göteborg, Sweden

Flexprop AB

Halmstad, Sweden

Marstrom Composite

Västervik, Sweden

Skanska

Solna, Sweden

Swerea

Kista, Sweden

Swerea

Kista, Sweden

the City of Malmö

Malmö, Sweden

VELOX Specialities

Mölndal, Sweden

Funding

VINNOVA

Project ID: 2015-05068
Funding Chalmers participation during 2015–2018

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Materials Science

Areas of Advance

Publications

More information

Latest update

2020-09-15