FALCON: Lättviktslösningar i fiberkomposit för framtidens infrastruktur
Forskningsprojekt , 2015 – 2018

Det huvudsakliga målet är att skapa nya möjligheter för svensk industri inom marknaden för lätta broar tillverkade av fiberkomposit. Speciellt för detta projekt är att det är involverar flera olika branscher och samlar aktörer från hela innovationskedjan runt samma bord, dvs forskningsutövare, utvecklare , tillverkare, materialleverantörer och kunder. Projektet kommer att fokusera på följande: att ta fram ett hybridmaterial av glas- och kolfiberkomposit, studera långtidsegenskaper hos hybridmaterialet samt bygga in smarta inbyggda övervakningssystem i materialet.

Förväntade resultat är en bättre kunskap om design, materialval, tillverkning, tillståndsövervakning och upphandlingsprocesser av kompositbroar. Komposittillverkande industri får ökade möjligheter att introducera kompositprodukter och produktionskunnande inom ett nytt marknadssegment och byggindustrin får möjligheter att utöka sin befintliga marknad med nya material. Kommuner och statliga myndigheter kan utnyttja resultaten från projektet inom relativt kort sikt (1-2 år) då projekt med kompositbroar redan är under uppstart, t.ex. ´Arkitektbron´ i Göteborg.

Deltagare

Reza Haghani Dogaheh (kontakt)

Docent vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik

Mohammad Al-Emrani

Docent vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik

Samarbetspartners

Acreo Swedish ICT AB

Goteborg, Sweden

Blatraden

Öjebyn, Sweden

Centerlöf & Holmberg

Malmö, Sweden

Composite Design

Arlöv, Sweden

Diab Sweden

Laholm, Sweden

Elu Konsult

Göteborg, Sweden

Flexprop AB

Halmstad, Sweden

Göteborgs Stad

Gothenburg, Sweden

Malmö Stad

Malmö, Sweden

Marstrom Composite

Västervik, Sweden

Skanska

Solna, Sweden

Swerea

Kista, Sweden

Swerea

Kista, Sweden

VELOX Specialities

Mölndal, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2015-05068
Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Materialvetenskap

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2020-09-15