Deformationer på spår-platta grundlagd på pålar i lös lera

Description missing.

Participants

Jelke Dijkstra (contact)

Docent at Civil and Environmental Engineering, GeoEngineering

Funding

Swedish Transport Administration

Funding years 2016–2019

More information

Latest update

2016-10-10