Deformationer på spår-platta grundlagd på pålar i lös lera
Forskningsprojekt, 2016 – 2019

Beskrivning saknas.

Deltagare

Jelke Dijkstra (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Amardeep Amavasai

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Hossein Tahershamsi

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Samarbetspartners

Deltares

Delft, Netherlands

Finansiering

Trafikverket

Projekt-id: 2015/108250
Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Building Futures (2010-2018)

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2021-05-10