Jelke Dijkstra

Biträdande professor vid Geologi och geoteknik

Jelke är biträdande professor vid avdelningen för geologi och geoteknik, forskargruppen Geoteknik.
Han är intresserad av experimentell geomekanik, speciellt i att fånga och förstå grundläggande egenskaper hos granulära material med hjälp av okonventionella metoder. För detta har han utvecklat ny experimentell teknik för att hantera och sondera (lösa) jordar. Jelke är expert på utformning och genomförande av icke-standardiserad materialprovning och fysiska modellförsök (inklusive geotekniska centrifugtester).

Jelke har lång erfarenhet av 2D ”imaging” teknik för deformations- och spänningsanalyser, och har använt geo-elektrisk teknik för att spåra väsentliga förändringar hos ett jordprov.

Källa: chalmers.se
Image of Jelke Dijkstra

Visar 36 publikationer

2022

Experimental quantification of 3D deformations in sensitive clay during stress-probing

Georgios Birmpilis, Edward Ando, Olga Stamati et al
Geotechnique. Vol. In Press
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2022

Fabric Investigation of Natural Sensitive Clay from 3D Nano- And Microtomography Data

Georgios Birmpilis, Amir Saeid Mohammadi, Julie Villanova et al
Journal of Engineering Mechanics - ASCE. Vol. 148 (2)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Towards rigorous boundary value level sensitivity analyses using FEM

Hossein Tahershamsi, Jelke Dijkstra
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Vol. 710 (1)
Paper i proceeding
2021

Testing sensitive clays through time and length scales

Georgios Birmpilis, Jelke Dijkstra
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Vol. 710 (1)
Paper i proceeding
2021

Viscoplastic cyclic degradation model for soft natural soils

Bruno Zuada Coelho, Jelke Dijkstra, Minna Karstunen
Computers and Geotechnics. Vol. 135
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Impact of installation on the recovery of the bearing capacity of displacement piles in sensitive clay

Jorge Yannie, Mats Karlsson, Jelke Dijkstra
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Vol. 710 (1)
Paper i proceeding
2021

Field test of a floating thermal pile in sensitive clay

Anders Bergström, Saqib Javed, Jelke Dijkstra
Geotechnique. Vol. 71 (4), p. 334-345
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

A closer look at corrosion of steel reinforcement bars in concrete using 3D neutron and X-ray computed tomography

Samanta Robuschi, Alessandro Tengattini, Jelke Dijkstra et al
Cement and Concrete Research. Vol. 144
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Evolution of Undrained Strength Under a Test Embankment

Hannes Hernvall, Mats Karlsson, Jelke Dijkstra et al
Lecture Notes in Civil Engineering. Vol. 125, p. 707-714
Paper i proceeding
2020

Developing soft soil engineering skills using “class b” and “class c” predictions

Minna Karstunen, Georgios Birmpilis, Jelke Dijkstra
Geotechnical Engineering Education, p. 38-50
Paper i proceeding
2019

Towards a methodology for the characterisation of the fabric of wet clays using X-ray scattering

Georgios Birmpilis, Reza Ahmadi-Naghadeh, Jelke Dijkstra
E3S Web of Conferences. Vol. 92
Paper i proceeding
2019

Modeling Aging of Displacement Piles in Natural Soft Clay

Mats Karlsson, Jorge Yannie, Jelke Dijkstra
Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering - ASCE. Vol. 145 (10)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Monitoring of the nano-structure response of natural clay under mechanical perturbation using small angle X-ray scattering and digital image correlation

Georgios Birmpilis, S. Hall, Sebastian Lages et al
Acta Geotechnica. Vol. 14 (6), p. 1965-1975
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Grain kinematics during stress relaxation in sand: Not a problem for x-ray imaging

Jelke Dijkstra, Edward Andò, Christophe Dano
E3S Web of Conferences. Vol. 92
Paper i proceeding
2019

A peek into the origin of creep in sand

Edward Ando, Jelke Dijkstra, Emmanuel Roubin et al
Granular Matter. Vol. 21 (1)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Macroscopic interpretation of nano-scale scattering data in clay

Georgios Birmpilis, Reza Ahmadi-Naghadeh, Jelke Dijkstra
Geotechnique Letters. Vol. 9 (4), p. 355-360
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Thermomechanical Creep in Sensitive Clays

Yanling Li, Jelke Dijkstra, Minna Karstunen
Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering - ASCE. Vol. 144 (11)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

New method for full field measurement of pore water pressures

M. Ottolini, W. Broere, Jelke Dijkstra
PHYSICAL MODELLING IN GEOTECHNICS, VOL 1, p. 323-327
Paper i proceeding
2018

Permissible range of model parameters for natural fine grained materials

Jean-Philippe Gras, N Sivasithampram, Minna Karstunen et al
Acta Geotechnica. Vol. 13 (2), p. 387-398
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Development of an instrumented model pile

A. B. Lundberg, W. Broere, Jelke Dijkstra
Physical Modelling in Geotechnics. Vol. 1, p. 317-322
Paper i proceeding
2018

Numerical Scattering Experiments on Assemblies of Clay Platelets

Georgios Birmpilis, Matias Nordin, Jelke Dijkstra
Trends in mathematics, p. 49-56
Kapitel i bok
2018

Consistent Class A & C predictions of the Ballina test embankment

Amardeep Amavasai, Nallathamby Sivasithamparam, Jelke Dijkstra et al
Computers and Geotechnics. Vol. 93, p. 75-86
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Strategy for consistent model parameter calibration for soft soils using multi-objective optimisation

Jean-Philippe Gras, N. Sivasithamparam, Minna Karstunen et al
Computers and Geotechnics. Vol. 90, p. 164-175
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Floating Thermal Piles in Soft Sensitive Clays

Anders Bergström, Saqib Javed, Jelke Dijkstra
Grundläggningsdagen 2017 (GD 2017), March 16, 2017, Stockholm, Sweden
Övrigt konferensbidrag
2017

Towards consistent numerical analyses of embankments on soft soils

Amardeep Amavasai, Jean-Philippe Gras, Nallathamby Sivasithamparam et al
European Journal of Environmental and Civil Engineering. Vol. In Press, p. 1-19
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Numerical prediction of embankment deformation with Creep-SCLAY1S model

Amardeep Amavasai, N. Sivasithamparam, Jelke Dijkstra et al
Embankment Prediction Symposium, p. 241-254
Övrigt konferensbidrag
2016

Vermiculate artefacts in image analysis of granular materials

Sam Stanier, Jelke Dijkstra, Danuta Lesniewska et al
Computers and Geotechnics. Vol. 72, p. 100-113
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Consequences of sample disturbance when predicting long-term settlements in soft clay

Mats Karlsson, Arnfinn Emdal, Jelke Dijkstra
Canadian Geotechnical Journal. Vol. 53 (12), p. 1965-1977
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Evaluation of temperature controlled oedometer test apparatus

Yanling Li, Minna Karstunen, Mats Karlsson et al
Energy Geotechnics, p. 623-627
Paper i proceeding
2015

Under Pressure: A Laboratory Investigation into the Effects of Mechanical Loading on Charred Organic Matter in Archaeological Sites

D. Ngan-Tillard, Jelke Dijkstra, W. Verwaal et al
Conservation and Management of Archaeological Sites. Vol. 17 (2), p. 122-142
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Novel surface speckle preparation method for imaging techniques for clay models

M. Ottolini, Jelke Dijkstra
Geotechnique Letters. Vol. 4 (JAN/MAR), p. 62-66
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Immediate and long-term installation effects adjacent to an open-ended pile in a layered clay

M. Ottolini, Jelke Dijkstra, F. van Tol
Canadian Geotechnical Journal. Vol. 52 (7), p. 982-991
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

On the observation with polarised light of a granular medium under stress

Jelke Dijkstra
Proceedings of Experimental Micromechanics for Geomaterials Joint workshop of the ISSMGE TC101-TC105
Paper i proceeding
2013

A novel methodology to regain sensitivity of quick clay in a geotechnical centrifuge

G. Meijer, Jelke Dijkstra
Canadian Geotechnical Journal. Vol. 50 (9), p. 995-1000
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2010

New Method of Full-Field Stress Analysis and Measurement Using Photoelasticity

Jelke Dijkstra, Wout Broere
Geotechnical Testing Journal. Vol. 33 (6), p. GTJ102672-
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Ladda ner publikationslistor

Du kan ladda ner denna lista till din dator.

Filtrera och ladda ner publikationslista

Som inloggad användare hittar du ytterligare funktioner i MyResearch.

Du kan även exportera direkt till Zotero eller Mendeley genom webbläsarplugins. Dessa hittar du här:

Zotero Connector
Mendeley Web Importer

Tjänsten SwePub erbjuder uttag av Researchs listor i andra format, till exempel kan du få uttag av publikationer enligt Harvard och Oxford i .RIS, BibTex och RefWorks-format.

Visar 28 forskningsprojekt

2022–2024

Mot net-zero infrastruktur: fixa lera med lera

Jelke Dijkstra Geologi och geoteknik
Arezou Baba Ahmadi Byggnadsteknologi
Georgios Birmpilis Geoteknik
Formas

2021–2025

Kvantifiering av klimatförändringarnas påverkan på den byggda miljön på regional skala

Minna Karstunen Geoteknik
Ayman Abed Geoteknik
Jelke Dijkstra Geologi och geoteknik
Eleni Gerolymatou Geologi och geoteknik
Formas

2021–2024

Vibrationer från stabiliserade järnvägsbankar

Jelke Dijkstra Geologi och geoteknik
Trafikverket

2021–2023

Spjälksprickor som funktionsindikator för befintliga konstruktioner

Karin Lundgren Konstruktionsteknik
Jelke Dijkstra Geologi och geoteknik
Andreas Alhede Konstruktionsteknik
Mario Plos Konstruktionsteknik
Samanta Robuschi Konstruktionsteknik
Trafikverket

2020–2023

NordicLink - Securing Nordic linear infrastructure networks against climate induced natural hazards

Viviana Mangraviti Geologi och geoteknik
Minna Karstunen Geologi och geoteknik
Carolina Sellin Geologi och geoteknik
Hannes Hernvall Geologi och geoteknik
Amardeep Amavasai Geologi och geoteknik
Jelke Dijkstra Geologi och geoteknik
NordForsk

2020–2023

Framåt till motståndskraftig smart övervakning av geokonstruktioner

Jelke Dijkstra Geologi och geoteknik
Minna Karstunen Geologi och geoteknik
Tara Wood Geologi och geoteknik
Formas
Digital Twin Cities Centre

2020–2023

Djupstabilisering i stadsmiljö

Minna Karstunen Geologi och geoteknik
Ayman Abed Geologi och geoteknik
Sinem Bozkurt Geologi och geoteknik
Jelke Dijkstra Geologi och geoteknik
Mats Karlsson Geologi och geoteknik
Digital Twin Cities Centre
Trafikverket

2020–2022

Sprickor av korrosion: bildbaserade metoder kombinerade med modellering

Karin Lundgren Konstruktionsteknik
Jelke Dijkstra Geologi och geoteknik
Andreas Alhede Konstruktionsteknik
Formas

2020–2022

Effektiva beräkningsmodeller för hållbar användning av djupstabilisering i stadsmiljö

Minna Karstunen Geologi och geoteknik
Ayman Abed Geologi och geoteknik
Mats Karlsson Geologi och geoteknik
Jelke Dijkstra Geologi och geoteknik
Sinem Bozkurt Geologi och geoteknik
Formas

2019–2022

Predicting degradation of railways on soft soils

Jelke Dijkstra Geologi och geoteknik
Trafikverket

2019–2022

Disturbing issues with piles in soft soils

Jelke Dijkstra Geologi och geoteknik
Trafikverket

2019–2022

Modellering av krackning i grund orsakad av klimatändring

Ralf Jänicke Material- och beräkningsmekanik
Jelke Dijkstra Geologi och geoteknik
Fredrik Larsson Material- och beräkningsmekanik
Minna Karstunen Geologi och geoteknik
Ritukesh Bharali Material- och beräkningsmekanik
Formas

2018–2021

Förbättrad provkvalité på stora djup i lös lera

Jelke Dijkstra Geologi och geoteknik
Reza Ahmadi-Naghadeh Geologi och geoteknik
Georgios Birmpilis Geologi och geoteknik
Trafikverket

2017–2020

Quantifying complex track stiffness response

Jelke Dijkstra Geologi och geoteknik
Hossein Tahershamsi Geologi och geoteknik
Minna Karstunen Geologi och geoteknik
Trafikverket

2017–2020

Changes in soft soil properties with time (Provbelastning av bank)

Minna Karstunen Geologi och geoteknik
Jelke Dijkstra Geologi och geoteknik
Mats Karlsson Geologi och geoteknik
Hannes Hernvall Geologi och geoteknik
Trafikverket

2017–2020

Effekterna av klimatförändrigarna på släntstabiliteten i sensitiva leror

Minna Karstunen Geologi och geoteknik
Jelke Dijkstra Geologi och geoteknik
Mats Karlsson Geologi och geoteknik
Carolina Sellin Geologi och geoteknik
Formas

2017–2020

Att fånga långsamt ändrande dynamisk respons av lösa jordar

Jelke Dijkstra Geologi och geoteknik
Formas

2016–2019

Deformationer på spår-platta grundlagd på pålar i lös lera

Jelke Dijkstra Geologi och geoteknik
Hossein Tahershamsi Geologi och geoteknik
Amardeep Amavasai Geologi och geoteknik
Trafikverket

2015–2016

Fixing quick clay

Jelke Dijkstra Geologi och geoteknik
Åke och Greta Lissheds stiftelse

2015–2017

Re-use of pile foundations (RiPofF). Long term benefits for axially loaded pile foundations

Jelke Dijkstra Geologi och geoteknik
Jorge Yannie Geologi och geoteknik
Trafikverket

2015–2017

Parameter- och modellval för numeriska beräkningar i lös lera - Best practice (BEST SOIL)

Minna Karstunen Geologi och geoteknik
Amardeep Amavasai Geologi och geoteknik
Jelke Dijkstra Geologi och geoteknik
Mats Karlsson Geologi och geoteknik
Trafikverket

2015–2018

Blottlägga mikrostruktur i finkorniga material

Jelke Dijkstra Geologi och geoteknik
Vetenskapsrådet (VR)

2014–2015

Feasibility study of a mobile foundation study for the HSB Living Lab

Jelke Dijkstra Geologi och geoteknik
HSB Living Lab

2014–2016

On electrokinetic material response in marine clays (EMPIRIC)

Jelke Dijkstra Geologi och geoteknik
Europeiska kommissionen (EU)

2014–2017

Samband mellan jordens krypegenskaper och pålens respons vid cyklisk belastning

Minna Karstunen Geologi och geoteknik
Jelke Dijkstra Geologi och geoteknik
Mats Karlsson Geologi och geoteknik
Amardeep Amavasai Geologi och geoteknik
Trafikverket

2014–2015

Nyttan av förbättrade fältundersökningar - blockprovtagare

Jelke Dijkstra Geologi och geoteknik
Mats Karlsson Geologi och geoteknik
Trafikverket

2014–2017

Geotermiska grundläggningar i lösa leror

Jelke Dijkstra Geologi och geoteknik
Yanling Li Geologi och geoteknik
Mats Karlsson Geologi och geoteknik
Minna Karstunen Geologi och geoteknik
NCC AB
Formas

2012–2016

Creep of Geomaterials (CREEP)

Mats Karlsson Geologi och geoteknik
Amardeep Amavasai Geologi och geoteknik
Jorge Yannie Geologi och geoteknik
Jean-Philippe Gras Geologi och geoteknik
Minna Karstunen Geologi och geoteknik
Jelke Dijkstra Geologi och geoteknik
Claes Alén Geologi och geoteknik
Europeiska kommissionen (EU)

Det kan finnas fler projekt där Jelke Dijkstra medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.