Parameter- och modellval för numeriska beräkningar i lös lera - Best practice (BEST SOIL)
Forskningsprojekt , 2015 – 2017

Beskrivning saknas.

Deltagare

Minna Karstunen (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Amardeep Amavasai

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Jelke Dijkstra

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Mats Karlsson

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Finansiering

Trafikverket

Projekt-id: 2015/2591
Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2017

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2016-02-03