Minna Karstunen

Professor vid Geologi och geoteknik

Minna är professor vid avdelningen för geologi och geoteknik och enhetschef för forskargruppen Geoteknik. Fokus för hennes forskning är det komplexa hastighetsberoendet för lösa lerors spänning-töjningssamband. Lösa naturliga leror täcker stora delar av norra halvklotet och utgör en stor utmaning inom infrastrukturbyggande, samtidigt som de utgör en naturfara. Minnas forskning omfattar, med stöd av experimentella försök och validering i fält, utveckling av konstitutiva modeller, implementering i numeriska kod och tillämpning i praktiska sammanhang. Minna är dessutom intresserad av vidareutveckling och modellering av jordförstärkningsmetoder.

Källa: chalmers.se
Image of Minna Karstunen

Visar 69 publikationer

2023

Finite element analysis for a deep excavation in soft clay supported by lime-cement columns

Sinem Bozkurt, Ayman Abed, Minna Karstunen
Computers and Geotechnics. Vol. 162, p. 1-19
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2023

The influence of parameter variability on subsidence

Pierre Wikby, Ayman Abed, Mats Karlsson et al
10th European Conference on Numerical Methods in Geotechnical Engineering, p. 1-6
Paper i proceeding
2023

Permanent Sheet Pile Wall in Soft Sensitive Clay

Johannes Tornborg, Mats Karlsson, Minna Karstunen
Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering - ASCE. Vol. 149 (6)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2023

2D & 3D numerical analyses of a deep excavation supported by LC columns

Sinem Bozkurt, Ayman Abed, Minna Karstunen
10th European Conference on Numerical Methods in Geotechnical Engineering Zdravkovic L, Kontoe S, Taborda DMG, Tsiampousi A (eds), p. 1-6
Paper i proceeding
2023

FEniCS simulation of a partially saturated slope under varying environmental loads

Ayman Abed, Eleni Gerolymatou, Minna Karstunen
Paper i proceeding
2023

From theory to practice - numerical modelling of geostructures on soft natural clays

Minna Karstunen
10th European Conference on Numerical Methods in Geotechnical Engineering
Paper i proceeding
2023

Slope stability assessment in sensitive clay with an advanced constitutive model

Carolina Sellin, Minna Karstunen
Proceedings of the 10th European Conference on Numerical Methods in Geotechnical Engineering
Paper i proceeding
2022

Towards consistent numerical analyses of embankments on soft soils

Amardeep Amavasai, Jean-Philippe Gras, Nallathamby Sivasithamparam et al
European Journal of Environmental and Civil Engineering. Vol. 26 (7), p. 2616 -2634
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2022

Advanced numerical models for geotechnical problems on soft clays

Minna Karstunen
10th Raúl J. Marsal Córdoba Lecture
Övrigt konferensbidrag
2022

Creep of geomaterials–some finding from the EU project CREEP

Gustav Grimstad, Minna Karstunen, Hans Petter Jostad et al
European Journal of Environmental and Civil Engineering. Vol. 26 (7), p. 2521-2536
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2022

Modelling the creep of deep foundations in soft Gothenburg clays

Tara Wood, Minna Karstunen
European Journal of Environmental and Civil Engineering. Vol. 26 (7), p. 2581 -2599
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Viscoplastic cyclic degradation model for soft natural soils

Bruno Zuada Coelho, Jelke Dijkstra, Minna Karstunen
Computers and Geotechnics. Vol. 135
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

From soft soil modelling to engineering application

Minna Karstunen
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Vol. 710 (1)
Paper i proceeding
2021

Experience from short-and long-term performance of deep excavations in soft sensitive clays

Johannes Tornborg, Mats Karlsson, Anders Kullingsjö et al
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Vol. 710 (1)
Paper i proceeding
2021

Modelling the construction and long-term response of Göta Tunnel

Johannes Tornborg, Mats Karlsson, Anders Kullingsjö et al
Computers and Geotechnics. Vol. 134
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Evolution of Undrained Strength Under a Test Embankment

Hannes Hernvall, Mats Karlsson, Jelke Dijkstra et al
Lecture Notes in Civil Engineering. Vol. 125, p. 707-714
Paper i proceeding
2020

Numerical analyses of an experimental excavation supported by panels of lime-cement columns

Razvan Ignat, Sadek Baker, Minna Karstunen et al
Computers and Geotechnics. Vol. 118
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Developing soft soil engineering skills using “class b” and “class c” predictions

Minna Karstunen, Georgios Birmpilis, Jelke Dijkstra
Geotechnical Engineering Education, p. 38-50
Paper i proceeding
2019

Modelling of undrained shearing of soft natural clays

Alexandros Petalas, Mats Karlsson, Minna Karstunen
E3S Web of Conferences. Vol. 92
Paper i proceeding
2019

Benchmarking of a contemporary soil model for simulation of deep excavations in soft clay

Johannes Tornborg, Anders Kullingsjö, Mats Karlsson et al
Proceedings of the XVII European Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering
Paper i proceeding
2018

Thermomechanical Creep in Sensitive Clays

Yanling Li, Jelke Dijkstra, Minna Karstunen
Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering - ASCE. Vol. 144 (11)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Permissible range of model parameters for natural fine grained materials

Jean-Philippe Gras, N Sivasithampram, Minna Karstunen et al
Acta Geotechnica. Vol. 13 (2), p. 387-398
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Consistent Class A & C predictions of the Ballina test embankment

Amardeep Amavasai, Nallathamby Sivasithamparam, Jelke Dijkstra et al
Computers and Geotechnics. Vol. 93, p. 75-86
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

BEST SOIL: Soft soil modelling and parameter determination

Minna Karstunen, Amardeep Amavasai
Rapport - Chalmers tekniska högskola AB
2017

Modeling of Laboratory Tests on Saint-Roch-de-l'Achigan Clay with S-CLAY1S Model

L. D. G. Deotti, Minna Karstunen, M. C. F. de Almeida et al
International Journal of Geomechanics. Vol. 17 (2)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Strategy for consistent model parameter calibration for soft soils using multi-objective optimisation

Jean-Philippe Gras, N. Sivasithamparam, Minna Karstunen et al
Computers and Geotechnics. Vol. 90, p. 164-175
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Modelling of the quickness test of sensitive clays using the generalized interpolation material point method

Q.A. Tran, W. Solowski, V. Thakur et al
Advances in Natural and Technological Hazards Research, p. 323-336
Kapitel i bok
2017

On the benefits of incorporating anisotropy in stability analyses in sensitive clays

Mats Karlsson, Minna Karstunen
Advances in Natural and Technological Hazards Research, p. 259-266
Kapitel i bok
2017

Modelling of fall-cone tests with strain-rate effects

Q.A. Tran, W. Solowski, Minna Karstunen et al
Procedia Engineering. Vol. 175, p. 293-301
Paper i proceeding
2016

Numerical prediction of embankment deformation with Creep-SCLAY1S model

Amardeep Amavasai, N. Sivasithamparam, Jelke Dijkstra et al
Embankment Prediction Symposium, p. 241-254
Övrigt konferensbidrag
2016

Evaluation of temperature controlled oedometer test apparatus

Yanling Li, Minna Karstunen, Mats Karlsson et al
Energy Geotechnics, p. 623-627
Paper i proceeding
2016

Stone column settlement performance in structured anisotropic clays: the influence of creep

Brian G. Sexton, Bryan A. McCabe, Minna Karstunen et al
Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering. Vol. 8 (5), p. 672-688
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

Modelling creep behaviour of anisotropic soft soils

N. Sivasithamparam, Minna Karstunen, Paul Bonnier
Computers and Geotechnics. Vol. 69, p. 46-57
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

Så bygger vi på säker grund

Minna Karstunen
Kan vi tackla det nya klimatet? Formas Fokuserar 24., p. 121-128
Kapitel i bok
2015

Comparison of anisotropic rate-dependent models for modelling consolidation of soft clays

Minna Karstunen, M. Rezania, N. Sivasithamparam et al
International Journal of Geomechanics. Vol. 15 (5)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Numerical modeling of stone columns with installation effects

J. Castro, Minna Karstunen, N. Sivasithamparam
Numerical Methods in Geotechnical Engineering - Proceedings of the 8th European Conference on Numerical Methods in Geotechnical Engineering, Delft; Netherlands; 18 June 2014 through 20 June 2014. Vol. 1, p. 523-528
Paper i proceeding
2014

Influence of stone column installation on settlement reduction

J. Castro, Minna Karstunen, N. Sivasithamparam
Computers and Geotechnics. Vol. 59, p. 87-97
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

FE analyses of horizontal deformations due to excavation processes in Gothenburg clay

S. Dawd, R. Trygg, Minna Karstunen
Numerical Methods in Geotechnical Engineering. Proceedings of the 8th European Conference on Numerical Methods in Geotechnical Engineering, NUMGE 2014; Delft; Netherlands; 18 June 2014 through 20 June 2014. Vol. 2, p. 741-746
Paper i proceeding
2013

Influence of Features of Natural Soft Clay on Embankment Behavior

Jian-HUa Wang, Minna Karstunen, Zhen-Yu Yin
Pavement and Geotechnical Engineering for Transportation, p. 111-116
Paper i proceeding
2013

Numerical analyses of stone column installation in Bothkennar clay

J. Castro, Minna Karstunen, N. Sivasithamparam et al
Proc. International Conference on Installation Effects in Geotechnical Engineering, Rotterdam, NL, 23-27 March 2013, p. 212-218
Paper i proceeding
2013

Comparison of anisotropic rate-dependent models at element level

Minna Karstunen, M. Rezania, N. Sivasithamparam
Springer Series in Geomechanics and Geoengineering, p. 115-119
Kapitel i bok
2013

Effects of high temperature processes on physical properties of silica sand

S Zihms, C Switzer, J Irvine et al
Engineering Geology. Vol. 164, p. 139-145
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Understanding the effects of high temperature processes on the engineering properties of soils

Stephanie Zihms, Christine Switzer, Alessandro Tarantino et al
Proceedings of the 18th International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, p. 3427-3430
Paper i proceeding
2013

Volume Averaging Technique in numerical modelling of floating deep mixed columns in soft soils

P. Becker, Minna Karstunen
Proc. International Conference on Installation Effects in Geotechnical Engineering, Rotterdam, NL, 23-27 March 2013, p. 198-204
Paper i proceeding
2013

Modelling rate-dependent behaviour of structured clays

Minna Karstunen, N. Sivasithamparam, R.B.J. Brinkgreve et al
International Conference on Installation Effects in Geotechnical Engineering (ICIEGE). Rotterdam, Netherlands. March 24-27, 2013, p. 43-50
Paper i proceeding
2013

Comparison of two anisotropic creep models at element level

N. Sivasithamparam, Minna Karstunen, R.B.J. Brinkgreve et al
Proc. International Conference on Installation Effects in Geotechnical Engineering, Rotterdam, NL, 23-27 March 2013, p. 72-78
Paper i proceeding
2012

An anisotropic bubble model for structured clays

N. Sivasithamparam, Minna Karstunen
4th International Workshop of Young Doctors in Geomechanics, W(H)YDOC 12, p. 43-47
Paper i proceeding
2012

Comparison of anisotropic rate-dependent models at element level

Minna Karstunen, M. Rezania, N Sivasithamparam
Proc. 2nd International Symposium on Constitutive Modeling of Geomaterials - Advances and New Applications, Beijing, China, October 15-16. Eds Q. Yang et al
Paper i proceeding
2012

Modelling compressibility of soft soils with anisotropic material models

Mats Olsson, Claes Alén, Minna Karstunen
4th International Workshop of Young Doctors in Geomechanics, W(H)YDOC 12, p. 85-89
Paper i proceeding
2011

Influence of features of natural soft clay on behaviour of embankment

Z. Y. Yin, Minna Karstunen, J. H. Wang et al
Journal of Central South University of Technology (English Edition). Vol. 18 (5), p. 1667-1676
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2011

Modeling time-dependent behavior of soft sensitive clay

Z. Y. Yin, Minna Karstunen, C. S. Chang et al
Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering. Vol. 137 (11), p. 1103-1113
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2011

Modelling strain-rate-dependency of natural soft clays combined with anisotropy and destructuration

Z. Y. Yin, Minna Karstunen
Acta Mechanica Solida Sinica. Vol. 24 (3), p. 216-230
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2010

Modelling time-dependent behaviour of Murro test embankment

Minna Karstunen, Z. Y. Yin
Geotechnique. Vol. 60 (10), p. 735-749
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2010

Numerical simulations of stone column installation

J. Castro, Minna Karstunen
Canadian Geotechnical Journal. Vol. 47 (10), p. 1127-1138
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2010

An anisotropic elastic-viscoplastic model for soft clays

Z. Y. Yin, C. S. Chang, Minna Karstunen et al
International Journal of Solids and Structures. Vol. 47 (5), p. 665-677
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2010

Evaluation of the influence of elasto-viscoplastic scaling functions on modelling time-dependent behaviour of natural clays

Z. Y. Yin, Minna Karstunen, P. Y. Hicher
Soils and Foundations. Vol. 50 (2), p. 203-214
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2010

Modeling creep and rate effects in structured anisotropic soft clays

G. Grimstad, S. A. Degago, S. Nordal et al
Acta Geotechnica. Vol. 5 (1), p. 69-81
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2009

Micromechanical analysis of kinematic hardening in natural clay

Z. Y. Yin, C. S. Chang, P. Y. Hicher et al
International Journal of Plasticity. Vol. 25 (8), p. 1413-1435
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2009

Effect of anisotropy and destructuration on behavior of Haarajoki test embankment

A. Yildiz, Minna Karstunen, H. Krenn
International Journal of Geomechanics. Vol. 9 (4), p. 153-168
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2008

Anisotropic creep model for soft soils

M. Leoni, Minna Karstunen, P. A. Vermeer
Geotechnique. Vol. 58 (3), p. 215-226
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2008

Plastic anisotropy of soft reconstituted clays

Minna Karstunen, M. Koskinen
Canadian Geotechnical Journal. Vol. 45 (3), p. 314-328
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2006

Modelling the behaviour of an embankment on soft clay with different constitutive models

Minna Karstunen, C. Wiltafsky, H. Krenn et al
International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics. Vol. 30 (10), p. 953-982
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2005

Effect of anisotropy and destructuration on the behavior of Murro test embankment

Minna Karstunen, H. Krenn, S. J. Wheeler et al
International Journal of Geomechanics. Vol. 5 (2), p. 87-97
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2003

An anisotropic elastoplastic model for soft clays

S. J. Wheeler, A. Näätänen, Minna Karstunen et al
Canadian Geotechnical Journal. Vol. 40 (2), p. 403-418
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2003

Modelling the variation of degree of saturation in a deformable unsaturated soil

D. Gallipoli, S. J. Wheeler, Minna Karstunen
Geotechnique. Vol. 53 (1), p. 105-112
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2002

Comments on use of the Barcelona Basic Model for unsaturated soils

S. J. Wheeler, D. Gallipoli, Minna Karstunen
International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics. Vol. 26 (15), p. 1561-1571
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Ladda ner publikationslistor

Du kan ladda ner denna lista till din dator.

Filtrera och ladda ner publikationslista

Som inloggad användare hittar du ytterligare funktioner i MyResearch.

Du kan även exportera direkt till Zotero eller Mendeley genom webbläsarplugins. Dessa hittar du här:

Zotero Connector
Mendeley Web Importer

Tjänsten SwePub erbjuder uttag av Researchs listor i andra format, till exempel kan du få uttag av publikationer enligt Harvard och Oxford i .RIS, BibTex och RefWorks-format.

Visar 24 forskningsprojekt

2023–2023

Experimental characterization of drained properties of clay

Minna Karstunen Geologi och geoteknik
Trafikverket
J. Gust. Richert stiftelse

2021–2025

Kvantifiering av klimatförändringarnas påverkan på den byggda miljön på regional skala

Minna Karstunen Geoteknik
Ayman Abed Geoteknik
Jelke Dijkstra Geologi och geoteknik
Eleni Gerolymatou Geologi och geoteknik
Formas

2021–2024

Rate-dependent response of excavations and permanent underground structures

Mats Karlsson Geologi och geoteknik
Minna Karstunen Geologi och geoteknik
Johannes Tornborg Geologi och geoteknik
Ayman Abed Geologi och geoteknik
Digital Twin Cities Centre
Trafikverket

1 publikation finns
2021–2021

Karakterisering av skånsk lermorän

Minna Karstunen Geologi och geoteknik
Lunds universitet
Trafikverket

2021–2025

Organiserad kaos i granulär media

Eleni Gerolymatou Geologi och geoteknik
Minna Karstunen Geologi och geoteknik
Vetenskapsrådet (VR)

1 publikation finns
2020–2023

Modellering av tidsberoende grundvattensänkning, markdeformationer och dess skaderisker

Minna Karstunen Geologi och geoteknik
Pierre Wikby Geologi och geoteknik
Ayman Abed Geologi och geoteknik
Mats Karlsson Geologi och geoteknik
Lars Rosen Geologi och geoteknik
Ezra Haaf Geologi och geoteknik
Jonas Sundell Geologi och geoteknik
Trafikverket

2 publikationer finns
2020–2023

NordicLink - Securing Nordic linear infrastructure networks against climate induced natural hazards

Viviana Mangraviti Geologi och geoteknik
Minna Karstunen Geologi och geoteknik
Carolina Sellin Geologi och geoteknik
Hannes Hernvall Geologi och geoteknik
Amardeep Amavasai Geologi och geoteknik
Jelke Dijkstra Geologi och geoteknik
NordForsk

6 publikationer finns
2020–2023

Framåt till motståndskraftig smart övervakning av geokonstruktioner

Jelke Dijkstra Geologi och geoteknik
Minna Karstunen Geologi och geoteknik
Tara Wood Geologi och geoteknik
Formas
Digital Twin Cities Centre

2020–2023

BIG A2020-09 Förenklade stabilitetsanalyser i ett förändrat klimat

Minna Karstunen Geologi och geoteknik
Mats Karlsson Geologi och geoteknik
Ayman Abed Geologi och geoteknik
Carolina Sellin Geologi och geoteknik
Trafikverket

2 publikationer finns
2020–2024

Digital Twin Cities Centre

Anders Logg Tillämpad matematik och statistik
Jonas Runberger Arkitekturens teori och metod
Liane Thuvander Arkitekturens teori och metod
Vasilis Naserentin Digital Twin Cities Centre
Jorge Gil Stadsbyggnad
Bernd Ketzler Digital Twin Cities Centre
Lars Marcus Stadsbyggnad
Johan Felix Digital Twin Cities Centre
Meta Berghauser Pont Stadsbyggnad
Fredrik Nilsson Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Alexander Hollberg Byggnadsteknologi
Sanjay Somanath Byggnadsteknologi
Malgorzata Zboinska Arkitekturens teori och metod
Leonardo Rosado Vatten Miljö Teknik
Fredrik Edelvik Digital Twin Cities Centre
Graham Kemp Data Science
Minna Karstunen Geologi och geoteknik
Mattias Roupé Construction Management
Mikael Johansson Construction Management
VINNOVA

53 publikationer finns
2020–2023

Djupstabilisering i stadsmiljö

Minna Karstunen Geologi och geoteknik
Ayman Abed Geologi och geoteknik
Sinem Bozkurt Geologi och geoteknik
Jelke Dijkstra Geologi och geoteknik
Mats Karlsson Geologi och geoteknik
Digital Twin Cities Centre
Trafikverket

2020–2022

Effektiva beräkningsmodeller för hållbar användning av djupstabilisering i stadsmiljö

Minna Karstunen Geologi och geoteknik
Ayman Abed Geologi och geoteknik
Mats Karlsson Geologi och geoteknik
Jelke Dijkstra Geologi och geoteknik
Sinem Bozkurt Geologi och geoteknik
Formas

2019–2022

Modellering av krackning i grund orsakad av klimatändring

Ralf Jänicke Material- och beräkningsmekanik
Jelke Dijkstra Geologi och geoteknik
Fredrik Larsson Material- och beräkningsmekanik
Minna Karstunen Geologi och geoteknik
Ritukesh Bharali Material- och beräkningsmekanik
Formas

5 publikationer finns
2018–2020

Tidsberoende effekter av schakt i lös lera

Johannes Tornborg Geologi och geoteknik
Mats Karlsson Geologi och geoteknik
Minna Karstunen Geologi och geoteknik
Trafikverket

2 publikationer finns
2017–2020

Quantifying complex track stiffness response

Jelke Dijkstra Geologi och geoteknik
Hossein Tahershamsi Geologi och geoteknik
Minna Karstunen Geologi och geoteknik
Trafikverket

2 publikationer finns
2017–2020

Changes in soft soil properties with time (Provbelastning av bank)

Minna Karstunen Geologi och geoteknik
Jelke Dijkstra Geologi och geoteknik
Mats Karlsson Geologi och geoteknik
Hannes Hernvall Geologi och geoteknik
Trafikverket

2017–2020

Effekterna av klimatförändrigarna på släntstabiliteten i sensitiva leror

Minna Karstunen Geologi och geoteknik
Jelke Dijkstra Geologi och geoteknik
Mats Karlsson Geologi och geoteknik
Carolina Sellin Geologi och geoteknik
Formas

3 publikationer finns
2017–2020

Effects of climate change on soft clay slopes

Minna Karstunen Geologi och geoteknik
Mats Karlsson Geologi och geoteknik
Carolina Sellin Geologi och geoteknik
Trafikverket

2 publikationer finns
2016–2017

Avancerad modellering av djup schakt för tunnel inom Marieholmsförbindelsen

Minna Karstunen Geologi och geoteknik
Mats Karlsson Geologi och geoteknik
Trafikverket

2015–2017

Parameter- och modellval för numeriska beräkningar i lös lera - Best practice (BEST SOIL)

Minna Karstunen Geologi och geoteknik
Amardeep Amavasai Geologi och geoteknik
Jelke Dijkstra Geologi och geoteknik
Mats Karlsson Geologi och geoteknik
Trafikverket

1 publikation finns
2014–2014

Installation methods for lime cement stabilization of marginally stable slopes

Minna Karstunen Geologi och geoteknik
Statens vegvesen

2014–2017

Samband mellan jordens krypegenskaper och pålens respons vid cyklisk belastning

Minna Karstunen Geologi och geoteknik
Jelke Dijkstra Geologi och geoteknik
Mats Karlsson Geologi och geoteknik
Amardeep Amavasai Geologi och geoteknik
Trafikverket

2014–2017

Geotermiska grundläggningar i lösa leror

Jelke Dijkstra Geologi och geoteknik
Yanling Li Geologi och geoteknik
Mats Karlsson Geologi och geoteknik
Minna Karstunen Geologi och geoteknik
NCC AB
Formas

2012–2016

Creep of Geomaterials (CREEP)

Mats Karlsson Geologi och geoteknik
Amardeep Amavasai Geologi och geoteknik
Jorge Yannie Geologi och geoteknik
Jean-Philippe Gras Geologi och geoteknik
Minna Karstunen Geologi och geoteknik
Jelke Dijkstra Geologi och geoteknik
Claes Alén Geologi och geoteknik
Europeiska kommissionen (EU)

Det kan finnas fler projekt där Minna Karstunen medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.