Installation methods for lime cement stabilization of marginally stable slopes
Forskningsprojekt , 2014

Beskrivning saknas.

Deltagare

Minna Karstunen (kontakt)

Professor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Finansiering

Statens vegvesen

Projekt-id: project 602995
Finansierar Chalmers deltagande under 2014

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Skapat

2015-06-08