Plastic anisotropy of soft reconstituted clays
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

Författare

Minna Karstunen

M. Koskinen

Canadian Geotechnical Journal

Vol. 45 3 314-328

Ämneskategorier

Geovetenskap och miljövetenskap

DOI

10.1139/T07-073

Mer information

Skapat

2017-10-10