An anisotropic bubble model for structured clays
Paper i proceeding, 2012

Författare

N. Sivasithamparam

Minna Karstunen

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik

4th International Workshop of Young Doctors in Geomechanics, W(H)YDOC 12

43-47

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Geoteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08