BIG A2020-09 Förenklade stabilitetsanalyser i ett förändrat klimat
Forskningsprojekt , 2020 – 2023

Beskrivning saknas.

Deltagare

Minna Karstunen (kontakt)

Professor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Ayman Abed

Universitetslektor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Mats Karlsson

Universitetslektor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Carolina Sellin

Doktorand vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Samarbetspartners

Statens Geotekniska Institut (SGI)

Linköping, Sweden

Finansiering

Trafikverket

Projekt-id: TRV 2020-26622
Finansierar Chalmers deltagande under 2020–2023

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2020-09-15