Consistent Class A & C predictions of the Ballina test embankment
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2018

Författare

Amardeep Amavasai

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Nallathamby Sivasithamparam

Norwegian Geotechnical Institute

Jelke Dijkstra

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Minna Karstunen

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Computers and Geotechnics

0266-352X (ISSN) 1873-7633 (eISSN)

Vol. 93 75-86

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

Geoteknik

Byggproduktion

DOI

10.1016/j.compgeo.2017.05.025

Mer information

Senast uppdaterat

2020-05-12