Modelling the creep of deep foundations in soft Gothenburg clays
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2017

Författare

Tara Wood

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik

Minna Karstunen

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik

European Journal of Environmental and Civil Engineering

1964-8189 (ISSN) 2116-7214 (eISSN)

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Geoteknik

DOI

10.1080/19648189.2017.1344146

Mer information

Senast uppdaterat

2018-03-13