Effekterna av klimatförändrigarna på släntstabiliteten i sensitiva leror
Forskningsprojekt , 2017 – 2020

Beskrivning saknas.

Deltagare

Minna Karstunen (kontakt)

Professor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Jelke Dijkstra

Biträdande professor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Mats Karlsson

Universitetslektor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Carolina Sellin

Doktorand vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Samarbetspartners

Statens Geotekniska Institut (SGI)

Linköping, Sweden

Trafikverket

Borlänge, Sweden

Finansiering

Formas

Projekt-id: 2016-00834
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Building Futures (2010-2018)

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2021-02-09