Anisotropic creep model for soft soils
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

Författare

M. Leoni

Minna Karstunen

P. A. Vermeer

Geotechnique

Vol. 58 215-226

Ämneskategorier

Geovetenskap och miljövetenskap