Modelling compressibility of soft soils with anisotropic material models
Paper i proceeding, 2012

Författare

Mats Olsson

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik

Claes Alén

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik

Minna Karstunen

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik

4th International Workshop of Young Doctors in Geomechanics, W(H)YDOC 12

85-89

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Geoteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-10-15