Towards consistent numerical analyses of embankments on soft soils
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2017

Författare

Amardeep Amavasai

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik

Jean-Philippe Gras

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik

Nallathamby Sivasithamparam

Norwegian Geotechnical Institute

Minna Karstunen

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik

Jelke Dijkstra

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik

European Journal of Environmental and Civil Engineering

1964-8189 (ISSN) 2116-7214 (eISSN)

Styrkeområden

Transport

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Geoteknik

DOI

10.1080/19648189.2017.1354784

Mer information

Skapat

2018-03-13