Creep of Geomaterials (CREEP)
Forskningsprojekt , 2012 – 2016

CREEP är en Industry-Academia Partnerships and Pathways (IAPP) projekt som finansieras från det sjätte ramprogrammet för EG enligt bidragsavtal PIAG-GA-2011-286397. Krypning är en tidsberoende process där material utvecklar töjningar (deformationer) under påverkan av konstant (effektiv) spänning. Kryp av geomaterial kan ofta observeras i slänter där krypning manifesterar sig som långsam störtlopp rörelse av jord-och bergmassor. Krypning är en hänsyn i alla infrastrukturprojekt på lösa jordar. För ekonomisk och funktionell design storlek av krypning must vara känd. Syftet med CREEP projektet är att utveckla nya designverktyg för krypning i lösa och frusna jordar.

Deltagare

Minna Karstunen (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Claes Alén

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Amardeep Amavasai

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Jelke Dijkstra

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Jean-Philippe Gras

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Mats Karlsson

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Jorge Yannie

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Samarbetspartners

Cold and Arid Regions Environmentaland Engineering Research Institute

Lanzhou, China

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Trondheim, Norway

Shanghai Jiao Tong University

Shanghai, China

Stichting Deltares

Tilburg, Netherlands

Stiftelsen Norges Geotekniske Institutt

Oslo, Norway

University of Strathclyde

Glasgow, United Kingdom

Finansiering

Europeiska kommissionen (EU)

Projekt-id: EC/FP7/286397
Finansierar Chalmers deltagande under 2012–2016

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Building Futures (2010-2018)

Styrkeområden

Materialvetenskap

Styrkeområden

Mer information

Projektets webbplats

http://www.ntnu.edu/creep

Projektet på Chalmers webb

http://www.chalmers.se/sv/projekt/Sidor/Cr...

Senast uppdaterat

2020-09-02