Jorge Yannie

Visar 3 publikationer

2016

Implementation of a Modified Anisotropic Creep Model with structure for soft soils with the Use of COMSOL Physics Builder

Mats Karlsson, Jorge Yannie
Proceedings of the 2016 COMSOL Conference in Munich
Paper i proceeding
2016

Back-Calculation of Element Tests with a Rate Dependent Soft Soil Model

Jorge Yannie, N. Sivasithamparam
13th Baltic Sea Region Geotechnical Conference - Historical Experience and Challenges of Geotechnical Problems in Baltic Sea Region, p. 150-153
Paper i proceeding

Spara referenser

Om du har installerat Zotero eller Mendeley på din dator kan du direkt ta ut referenser från de publikationer du ser i listan.

Du laddar ner dessa pluginer här:
Zotero
Mendeley

Visar 3 forskningsprojekt

2015–2017

Re-use of pile foundations (RiPofF). Long term benefits for axially loaded pile foundations

Jelke Dijkstra Geologi och geoteknik
Jorge Yannie Geologi och geoteknik
Trafikverket

2012–2015

Funktion av dragna pålar i lösa kohesionsjordar för långtidslast

Claes Alén Geologi och geoteknik
Peter Hedborg Geologi och geoteknik
Jorge Yannie Geologi och geoteknik
Aaro Pirhonen Geologi och geoteknik
Göran Sällfors Geologi och geoteknik
Trafikverket

2012–2016

Creep of Geomaterials (CREEP)

Minna Karstunen Geologi och geoteknik
Amardeep Amavasai Geologi och geoteknik
Mats Karlsson Geologi och geoteknik
Jean-Philippe Gras Geologi och geoteknik
Claes Alén Geologi och geoteknik
Jelke Dijkstra Geologi och geoteknik
Jorge Yannie Geologi och geoteknik
Europeiska kommissionen (FP7)

Det kan finnas fler projekt där Jorge Yannie medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.