Disturbing issues with piles in soft soils
Forskningsprojekt , 2019 – 2022

Beskrivning saknas.

Deltagare

Jelke Dijkstra (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Finansiering

Trafikverket

Projekt-id: 2019/27469
Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2022

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2020-06-11