Changes in soft soil properties with time (Provbelastning av bank)
Forskningsprojekt , 2017 – 2020

Syftet med projektet är att instrumentera och undersöka ett par bankar som ska belastas till brott. Målet är att kunna bedöma konservatismen i nuvarande dimensioneringsmetoder för att beräkna sättningar och stabilitet, och att utveckla metoder för att uppskatta hållfasthetsökningen i väg- och järnvägsbankar vid olika tidpunkter.

Deltagare

Minna Karstunen (kontakt)

Professor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Jelke Dijkstra

Biträdande professor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Hannes Hernvall

Doktorand vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Mats Karlsson

Universitetslektor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Samarbetspartners

Statens Geotekniska Institut (SGI)

Linköping, Sweden

Tammerfors tekniska universitet

Tammerfors, Finland

Finansiering

Trafikverket

Projekt-id: 2016/106517
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2021-02-09