Changes in soft soil properties with time (Provbelastning av bank)
Research Project, 2017 – 2020

Syftet med projektet är att instrumentera och undersöka ett par bankar som ska belastas till brott. Målet är att kunna bedöma konservatismen i nuvarande dimensioneringsmetoder för att beräkna sättningar och stabilitet, och att utveckla metoder för att uppskatta hållfasthetsökningen i väg- och järnvägsbankar vid olika tidpunkter.

Participants

Minna Karstunen (contact)

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Geology and Geotechnics

Jelke Dijkstra

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Geology and Geotechnics

Hannes Hernvall

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Geology and Geotechnics

Mats Karlsson

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Geology and Geotechnics

Collaborations

Swedish Geotechnical Institute (SGI)

Linköping, Sweden

Tampere University of Technology

Tammerfors, Finland

Funding

Swedish Transport Administration

Project ID: 2016/106517
Funding Chalmers participation during 2017–2020

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Transport

Areas of Advance

More information

Latest update

2021-02-09