Comparison of anisotropic rate-dependent models at element level
Paper i proceeding, 2012

Författare

Minna Karstunen

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik

M. Rezania

N Sivasithamparam

Proc. 2nd International Symposium on Constitutive Modeling of Geomaterials - Advances and New Applications, Beijing, China, October 15-16. Eds Q. Yang et al

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Geoteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08