Omgivningspåverkan på olika grund av djupa schakter i lösa leror
Forskningsprojekt , 2017 – 2020

Beskrivning saknas.

Deltagare

Mats Karlsson (kontakt)

Universitetslektor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Johannes Tornborg

Doktorand vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Finansiering

Formas

Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2017-10-19