Omgivningspåverkan på olika grund av djupa schakter i lösa leror
Forskningsprojekt, 2017 – 2020

Beskrivning saknas.

Deltagare

Mats Karlsson (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Johannes Tornborg

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Finansiering

Formas

Projekt-id: 2016-01428
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2017-10-19