Johannes Tornborg

Doktorand vid Geologi och geoteknik

Johannes är industridoktorand vid avdelningen för geologi och geoteknik, forskargruppen Geoteknik. Johannes genomför sina forskningsstudier inom projektet "Tidsberoende effekter av djupa schakter i lös lera”. Johannes studerar hur lerans materialbeteende förändras med tid vid djupa schakter. Målsättningen är att utveckla dagens beräkningsmetoder för att med bättre tillförlitlighet kunna analysera omgivningspåverkan och krafter mot geokonstruktioner under såväl bygg- som driftskede.

Källa: chalmers.se

Visar 2 publikationer

2019

Comprehensive risk assessment of groundwater drawdown induced subsidence

Jonas Sundell, Ezra Haaf, Johannes Tornborg et al
Stochastic Environmental Research and Risk Assessment. Vol. 33 (2), p. 427-449
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Benchmarking of a contemporary soil model for simulation of deep excavations in soft clay

Johannes Tornborg, Anders Kullingsjö, Mats Karlsson et al
Proceedings of the XVII European Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering
Paper i proceeding

Spara referenser

Om du har installerat Zotero eller Mendeley på din dator kan du direkt ta ut referenser från de publikationer du ser i listan.

Du laddar ner dessa pluginer här:
Zotero
Mendeley

Visar 2 forskningsprojekt

2018–2020

Tidsberoende effekter av schakt i lös lera

Johannes Tornborg Geologi och geoteknik
Mats Karlsson Geologi och geoteknik
Minna Karstunen Geologi och geoteknik
Trafikverket

2017–2020

Omgivningspåverkan på olika grund av djupa schakter i lösa leror

Mats Karlsson Geologi och geoteknik
Johannes Tornborg Geologi och geoteknik
Formas

Det kan finnas fler projekt där Johannes Tornborg medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.