Framåt till motståndskraftig smart övervakning av geokonstruktioner
Forskningsprojekt , 2020 – 2023

Osäkra markförutsättningar och bristfällig visualisering av data är orsaken till ca 30% av de ökade kostnaderna i svenska infrastrukturprojekt. Dessutom har det visat sig att osäkerheter i markförutsättningar orsakar en ökning av mängder och spill i grundkonstruktioner av stål och betong vilket motsvarar ca 20-55% ökad användning av kol. Mängden material kan kraftigt reduceras genom att utnyttja observationsmetoden fullt ut genom att kombinera numeriska modeller för prognoser med monitorering i fält genom data kalibrering. På så vis kan olika mätdata i ett typiskt byggprojekt kombineras med beräkningsmodeller för att förstå komplexa beteenden och denna kunskap kan sedan återanvändas i framtida projekt. Att realisera denna ambition är inte enkel men möjlig att uppnå. Det här projektet kommer att bemöta denna utmaning genom att utveckla smarta monitoreringslösningar för geokonstruktioner.Som en del i det föreslagna projektet kommer ett program skapas som kombinerar geotekniska undersökningar i fält och avancerade numeriska modeller med mätdata för att skapa noggranna prognoser. Denna så kallade data-assimilations metoden hjälper till att maximera värdet av mätdata genom att förbättra kvaliteten och möjliggöra att förutse framtida tillstånd med hjälp av numeriska modeller som har uppdaterats av flera olika mätdata. Detta ökar säkerheten på mätdata och modellprognoser för geokonstruktioner.Den föreslagna data-assimilations metoden möjliggör tidiga varningssystem och scenariobaserade prognoser, vilket reducerar osäkerheter, kostnader, förbättrar säkerhet och ökad (klimat) robusthet i infrastruktur. Viktigast är dock angreppsättet vilket möjliggör avancerad kontroll av komplexa system i stadsmiljö där miljöpåverkan är ett stort problem.

Deltagare

Jelke Dijkstra (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Minna Karstunen

Professor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Tara Wood

Doktorand vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Samarbetspartners

Ramböll AB

Copenhagen, Denmark

Finansiering

Formas

Projekt-id: 2020/0006
Finansierar Chalmers deltagande under 2020–2023

Mer information

Senast uppdaterat

2021-03-09