Creep of geomaterials–some finding from the EU project CREEP
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2017

Författare

Gustav Grimstad

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Minna Karstunen

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik

Hans Petter Jostad

Norwegian Geotechnical Institute

Nallathamby Sivasithamparam

Norwegian Geotechnical Institute

Magne Mehli

Cor Zwanenburg

Deltares

Evert den Haan

Deltares

Seyed Ali Ghoreishian Amiri

Djamalddine Boumezerane

Mehdi Kadivar

Mohammad Ali Haji Ashrafi

Jon A Rønningen

European Journal of Environmental and Civil Engineering

1964-8189 (ISSN) 2116-7214 (eISSN)

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Geoteknik

DOI

10.1080/19648189.2016.1271360

Mer information

Senast uppdaterat

2018-03-13