Creep of geomaterials–some finding from the EU project CREEP
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2022

Författare

Gustav Grimstad

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Minna Karstunen

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Hans Petter Jostad

Norwegian Geotechnical Institute

Nallathamby Sivasithamparam

Norwegian Geotechnical Institute

Magne Mehli

Norwegian Geotechnical Institute

Cor Zwanenburg

Deltares

Evert den Haan

Deltares

Seyed Ali Ghoreishian Amiri

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Djamalddine Boumezerane

Deltares

Mehdi Kadivar

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Mohammad Ali Haji Ashrafi

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Jon A Rønningen

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

European Journal of Environmental and Civil Engineering

1964-8189 (ISSN) 2116-7214 (eISSN)

Vol. 26 7 2521-2536

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Geoteknik

DOI

10.1080/19648189.2016.1271360

Mer information

Senast uppdaterat

2022-08-08