Creep of geomaterials–some finding from the EU project CREEP
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2017

Författare

Gustav Grimstad

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Minna Karstunen

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik

Hans Petter Jostad

Norwegian Geotechnical Institute

Nallathamby Sivasithamparam

Norwegian Geotechnical Institute

Magne Mehli

Unknown organization

Cor Zwanenburg

Deltares

Evert den Haan

Deltares

Seyed Ali Ghoreishian Amiri

Unknown organization

Djamalddine Boumezerane

Unknown organization

Mehdi Kadivar

Unknown organization

Mohammad Ali Haji Ashrafi

Unknown organization

Jon A Rønningen

Unknown organization

European Journal of Environmental and Civil Engineering

1964-8189 (ISSN) 2116-7214 (eISSN)

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures

Ämneskategorier

Geoteknik

DOI

10.1080/19648189.2016.1271360