Långsamma skred i silt
Forskningsprojekt, 2022 – 2024

Beskrivning saknas.

Deltagare

Ayman Abed (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Samarbetspartners

Statens Geotekniska Institut (SGI)

Linköping, Sweden

Finansiering

Trafikverket

Projekt-id: 2022/69758
Finansierar Chalmers deltagande under 2022–2024

Mer information

Senast uppdaterat

2022-10-28