Parameter- och modellval för numeriska beräkningar i lös lera - Best practice (BEST SOIL)

Description missing.

Participants

Minna Karstunen (contact)

Professor vid Chalmers, Architecture and Civil Engineering, GeoEngineering

Amardeep Amavasai

Doktorand vid Chalmers, Architecture and Civil Engineering, GeoEngineering

Jelke Dijkstra

Docent vid Chalmers, Architecture and Civil Engineering, GeoEngineering

Mats Karlsson

Doktorand vid Chalmers, Architecture and Civil Engineering, GeoEngineering

Funding

Swedish Transport Administration

Funding Chalmers participation during 2015–2017 with 1,196,000.00 SEK

More information

Latest update

2016-02-03