Parameter- och modellval för numeriska beräkningar i lös lera - Best practice (BEST SOIL)

Description missing.

Participants

Minna Karstunen (contact)

Professor at Civil and Environmental Engineering, GeoEngineering

Amardeep Amavasai

Doktorand at Civil and Environmental Engineering, GeoEngineering

Jelke Dijkstra

Docent at Civil and Environmental Engineering, GeoEngineering

Mats Karlsson

Forskarassistent at Civil and Environmental Engineering, GeoEngineering

Funding

Swedish Transport Administration

Funding years 2015–2017

More information

Latest update

2016-02-03