Nyttan av förbättrade fältundersökningar - blockprovtagare
Forskningsprojekt , 2014 – 2015

Syftet med projektet är att studera effekten av provkvalitet på möjligheten att prognostisera långtidsdeformationen. När geotekniska analyser görs utifrån testresultat på störda prover, är noggrannheten i prognosen av deformationerna dålig, och ofta måste kostsamma jordförstärkningslösningar införas. Provkvalitet påverkar både styvheten vid små till medelstora töjningsnivåer och jordens hållfasthet. Med förbättrad jordkarakterisering och mer representativ provtagning av hög kvalitet och testning, finns det en potential för stora kostnadsbesparingar och minskad risk för skador. Speciellt i kombination med numeriska analyser där moderna konstitutiva modeller appliceras. Men fram till nu har ingen försökt att kvantifiera provstörnings effekt på den faktiska prognosen av deformationen och nyttan av de nuvarande kriterierna för provkvalitet som används som svensk praxis. Projektet syftar till att jämföra provkvaliteten mellan den svenska 50 mm kolvprovtagare och en referensblockprovtagare från Norge. Styvhet och krypegenskaper i K0- triaxial förhållanden bestäms på ett objektivt sätt, inklusive bedömning av prov kvalitet från testdata.

Deltagare

Jelke Dijkstra (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Mats Karlsson

Universitetslektor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Finansiering

Trafikverket

Projekt-id: TRV 2014/22936-5655
Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2015

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Building Futures (2010-2018)

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2017-02-09