Nyttan av förbättrade fältundersökningar - blockprovtagare
Research Project , 2014 – 2015

Syftet med projektet är att studera effekten av provkvalitet på möjligheten att prognostisera långtidsdeformationen. När geotekniska analyser görs utifrån testresultat på störda prover, är noggrannheten i prognosen av deformationerna dålig, och ofta måste kostsamma jordförstärkningslösningar införas. Provkvalitet påverkar både styvheten vid små till medelstora töjningsnivåer och jordens hållfasthet. Med förbättrad jordkarakterisering och mer representativ provtagning av hög kvalitet och testning, finns det en potential för stora kostnadsbesparingar och minskad risk för skador. Speciellt i kombination med numeriska analyser där moderna konstitutiva modeller appliceras. Men fram till nu har ingen försökt att kvantifiera provstörnings effekt på den faktiska prognosen av deformationen och nyttan av de nuvarande kriterierna för provkvalitet som används som svensk praxis. Projektet syftar till att jämföra provkvaliteten mellan den svenska 50 mm kolvprovtagare och en referensblockprovtagare från Norge. Styvhet och krypegenskaper i K0- triaxial förhållanden bestäms på ett objektivt sätt, inklusive bedömning av prov kvalitet från testdata.

Participants

Jelke Dijkstra (contact)

Professor at Chalmers, Architecture and Civil Engineering, GeoEngineering

Mats Karlsson

Senior Lecturer at Chalmers, Architecture and Civil Engineering, GeoEngineering

Funding

Swedish Transport Administration

Project ID: TRV 2014/22936-5655
Funding Chalmers participation during 2014–2015

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Building Futures (2010-2018)

Areas of Advance

More information

Latest update

2017-02-09