Utveckling av modeller och dimensionsverktyg för att kyla och värma byggnader med energipålar
Forskningsprojekt , 2013 – 2015

Intresset för utvinning av energi från grundläggningen för att värma och kyla byggnader har ökat under de senaste tio åren. Initialla beräkningar av de potentiella energibesparingar i Sverige visar att för en typisk kontorsbyggnad kan grundpålar med värmeväxlare stå för cirka 75% av uppvärmningsbehovet och 90% av kylbehovet, vilket gör det till ett attraktivt alternativ. Detta tvärvetenskapliga projekt kommer att föra samman experter inom områden som byggteknik, geoteknik, energiinstallation, byggnadsfysik, värmepumpstillverkare och byggentreprenadörer.

Deltagare

Saqib Javed (kontakt)

Gästforskare vid Installationsteknik

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2015

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Energi

Styrkeområden

Grundläggande vetenskaper

Fundament

Mer information

Senast uppdaterat

2019-01-18