Fixing quick clay
Forskningsprojekt , 2015 – 2016

Beskrivning saknas.

Deltagare

Jelke Dijkstra (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Finansiering

Åke och Greta Lissheds stiftelse

Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2016

Mer information

Senast uppdaterat

2016-03-31