Fixing quick clay
Forskningsprojekt , 2015 – 2016

Beskrivning saknas.

Deltagare

Jelke Dijkstra (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Finansiering

Åke och Greta Lissheds stiftelse

Projekt-id: 2015-00027
Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2016

Mer information

Senast uppdaterat

2016-03-31