Utvärdering av korroderade betongkonstruktioners säkerhet från visuell inspektion
Forskningsprojekt, 2023 – 2025

Vilka gamla byggnadskonstruktioner är fortfarande säkra att använda? Denna fråga kräver brådskande svar. Vi kommer att möjliggöra bedömning av säkerheten för skadade armerade betongkonstruktioner baserat på visuell inspektion, genom att länka sprickbilder och sprickvidder med resterande bärförmåga via lokal korrosionsnivå vid kritiska gropfrätningar. Ett noggrant genomtänkt försöksprogram har utformats, där vi kommer att övervaka accelererad och naturlig korrosion och sprickutveckling i väldefinierade ospruckna och förspräckta prover. Nya tekniker, såsom röntgen- och neutrontomografi, kommer att användas för att ge en inblick i konstruktionen under korrosionsprocessen. Vidare kommer vi att kalibrera och verifiera modeller som beskriver korrosionsinducerad sprickbildning, inklusive utveckling av ojämn korrosionsfördelning längs och runt stänger. Slutligen kommer vi att utveckla metoder som kopplar samman sprickmönster och bredd med lokal korrosionsnivå vid kritiska gropfrätningar. Projektet kombinerar experiment och modellering på ett strategiskt sätt och ökar komplexiteten gradvis för att nå praktisk relevans. I slutändan kommer projektet att bidra till betydande ekonomiska och miljömässiga besparingar för samhället och även till att bevara stora kulturella värden. Detta eftersom vi med ökad kunskap kan reparera och ersätta befintliga konstruktioner endast när det behövs, med fortsatt garanterad bärighetsmässig säkerhet.

Deltagare

Karin Lundgren (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik

Andreas Alhede

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik

Jelke Dijkstra

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Finansiering

Formas

Projekt-id: 2022-01175
Finansierar Chalmers deltagande under 2023–2025

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2022-12-29