Feasibility study of a mobile foundation study for the HSB Living Lab
Forskningsprojekt , 2014 – 2015

Beskrivning saknas.

Deltagare

Jelke Dijkstra (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Samarbetspartners

Peab Sverige, Göteborg

Göteborg, Sweden

Finansiering

HSB Living Lab

Projekt-id: HSB projektpartner-award
Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2015

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Skapat

2015-05-19