Feasibility study of a mobile foundation study for the HSB Living Lab
Forskningsprojekt , 2014 – 2015

Beskrivning saknas.

Deltagare

Jelke Dijkstra (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Samarbetspartners

Peab Sverige, Göteborg

Göteborg, Sweden

Finansiering

HSB Living Lab

Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2015

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Skapat

2015-05-19