Avancerad modellering av djup schakt för tunnel inom Marieholmsförbindelsen

Description missing.

Participants

Minna Karstunen (contact)

Professor at Civil and Environmental Engineering, GeoEngineering

Funding

Swedish Transport Administration

Funding years 2016–2017

More information

Latest update

2016-11-24